Strona główna ] W górę ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

QUOMODO TV

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi

  NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

LOBBUJEMY

Celem fundacji "QUOMODO" jest lobbowanie poprzez petycje i listy otwarte na rzecz::

bulletdziałań wspierających praworządność; czytaj
bulletupowszechniania wiedzy nt. Konstytucji
bulletstosowania preambuł w Ustawach;
bulletkonstytucji o symbolach narodowych, ceremoniach; czytaj
bulletkonstytucji o pamięci narodowej i historycznej;
bulletkonstytucji gospodarczej;
bulletkonstytucji edukacyjnej;
bulletkonstytucji ochrony zdrowia;
bulletkonstytucji prawnej;
bulletkonstytucji podatkowej;
bulletkonstytucji monetarnej;
bulletkonstytucji awansu społecznego, obowiązków, honorów i zaszczytów;
bulletkonstytucji szlachectwa;
bulletnaturalnych podatków dochodowych i obrotowych;
bulletustawy o stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny - powołanie KORONERA jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw dotyczących jakości zarządzania i administrowania;
bulletustawy o licencjonowanym zarządcy gospodarczym (powiernictwie gospodarczym);
bulletustawy o doradztwie gospodarczym i doradcach gospodarczych jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw wspierających samorządność, wolność obywatelską i gospodarczą;
bulletustaw wspierających wolność i niezależność mediów;
bulletustaw wspierających przedsiębiorczość, szczególnie start-up;
bulletsystemu kreowania nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
bulletsystemu wspierania i ochrony przedsiębiorstw, organizacji i instytucji znajdujących się w kryzysie;
bulletustaw wspierających polską przedsiębiorczość i innowacyjność;
bulletsystemu wspierającego profesjonalny dobór kadr zarządczych i administracyjnych;
bulletczwórpodziału władzy i społecznej kontroli nad sądownictwem i pozostałymi władzami czytaj
bulletnowelizacji ustawy dot. postępowania naprawczego przedsiębiorstwa, ochrona przed wierzycielami w celu sanacji przedsiębiorstwa;
bulletnowelizacji ustawy o zatrudnieniu - aktywniejsze wykorzystanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czasie przejściowych trudności pracodawcy;
bulletsystemu wspierającego aktywność zawodową młodych pracowników, umowy formujące wspierane przez Państwo;
bulletsystemu wyrównywania szans na etapie edukacji i zatrudniania;
bulletpraktycznego kształcenia dzieci i młodzieży - propagowanie logiki i retoryki oraz praktycznych zajęć przygotowujących do pracy, w tym zasad gospodarowania i rachunkowości;
bulletwychowanie i kształcenia dzieci i młodzieży w świadomości historycznej i osiągnięć przodków - w poczuciu dumy narodowej;
bulletwychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w aspekcie odkrywania kunsztów i talentów (predyspozycji) jakie uczeń wykazuje;
bulletwychowanie i kształcenie charakterów społecznych uczniów z naciskiem na moralność, etykę, honor, sumienność, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic, rycerskość - SZKOŁY KADECKIE;
bulletpowstawania szkół charakterów, typu rycerskich, królewskich - SZKOŁY KADECKIE;
bulletnowelizacji ustawy kodeks spółek handlowych w części dotyczącej obowiązku wspólnika spółki kapitałowej w części dotyczącej praw i obowiązków wspólnika, przez dodanie zapisów o dbaniu i wspieraniu spółki w jej trudnych momentach oraz nie działanie wspólnika na szkodę własnej spółki;
bulletpropagowania rozwoju rzemiosła, wolnych zawodów szczególnie tych, nastawionych na najwyższą jakość wyrobu, czy usługi; 
bulletna rzecz lokalnych rzeczników praw obywatelskich (ombudsmanów) wybieranych w wyborach bezpośrednich dla ochrony praw obywatelskich obywateli danego miasta, powiatu, województwa utrzymywanych z budżetu państwa;
bulletna rzecz stworzenia niezależnych społecznych rzeczników (biegłych) w danej dziedzinie - wskazywanych przez organizacje cechowe, z głównym naciskiem na respektowanie przez nich zasad moralno-etycznych, wspierających sprawy arbitrażowe i sądowe (eliminacja statusu biegłych sądowych) - utrzymywanych z budżetu państwa ale z pominięciem struktur sądowych;

       sierpień  2014

info@quomodo.org.pl

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 12 lipca 2006 - 2018  FUNDACJA QUOMODO - QUOMODO FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

XII ROK NASZEJ DZIAŁALNOŚCI