Strona główna ] W górę ]

XVI LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

LOBBUJEMY

Celem fundacji "QUOMODO" jest lobbowanie poprzez petycje i listy otwarte na rzecz::

bulletdziałań wspierających praworządność; czytaj
bulletupowszechniania wiedzy nt. Konstytucji
bulletstosowania preambuł w Ustawach;
bulletkonstytucji o symbolach narodowych, ceremoniach; czytaj
bulletkonstytucji o pamięci narodowej i historycznej;
bulletkonstytucji gospodarczej;
bulletkonstytucji edukacyjnej;
bulletkonstytucji ochrony zdrowia;
bulletkonstytucji prawnej;
bulletkonstytucji podatkowej;
bulletkonstytucji monetarnej;
bulletkonstytucji awansu społecznego, obowiązków, honorów i zaszczytów;
bulletkonstytucji szlachectwa;
bulletnaturalnych podatków dochodowych i obrotowych;
bulletustawy o stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny - powołanie KORONERA jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw dotyczących jakości zarządzania i administrowania;
bulletustawy o licencjonowanym zarządcy gospodarczym (powiernictwie gospodarczym);
bulletustawy o doradztwie gospodarczym i doradcach gospodarczych jako zawodu zaufania publicznego;
bulletustaw wspierających samorządność, wolność obywatelską i gospodarczą;
bulletustaw wspierających wolność i niezależność mediów;
bulletustaw wspierających przedsiębiorczość, szczególnie start-up;
bulletsystemu kreowania nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
bulletsystemu wspierania i ochrony przedsiębiorstw, organizacji i instytucji znajdujących się w kryzysie;
bulletustaw wspierających polską przedsiębiorczość i innowacyjność;
bulletsystemu wspierającego profesjonalny dobór kadr zarządczych i administracyjnych;
bulletczwórpodziału władzy i społecznej kontroli nad sądownictwem i pozostałymi władzami czytaj
bulletnowelizacji ustawy dot. postępowania naprawczego przedsiębiorstwa, ochrona przed wierzycielami w celu sanacji przedsiębiorstwa;
bulletnowelizacji ustawy o zatrudnieniu - aktywniejsze wykorzystanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czasie przejściowych trudności pracodawcy;
bulletsystemu wspierającego aktywność zawodową młodych pracowników, umowy formujące wspierane przez Państwo;
bulletsystemu wyrównywania szans na etapie edukacji i zatrudniania;
bulletpraktycznego kształcenia dzieci i młodzieży - propagowanie logiki i retoryki oraz praktycznych zajęć przygotowujących do pracy, w tym zasad gospodarowania i rachunkowości;
bulletwychowanie i kształcenia dzieci i młodzieży w świadomości historycznej i osiągnięć przodków - w poczuciu dumy narodowej;
bulletwychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w aspekcie odkrywania kunsztów i talentów (predyspozycji) jakie uczeń wykazuje;
bulletwychowanie i kształcenie charakterów społecznych uczniów z naciskiem na moralność, etykę, honor, sumienność, odpowiedzialność, dotrzymywanie obietnic, rycerskość - SZKOŁY KADECKIE;
bulletpowstawania szkół charakterów, typu rycerskich, królewskich - SZKOŁY KADECKIE;
bulletnowelizacji ustawy kodeks spółek handlowych w części dotyczącej obowiązku wspólnika spółki kapitałowej w części dotyczącej praw i obowiązków wspólnika, przez dodanie zapisów o dbaniu i wspieraniu spółki w jej trudnych momentach oraz nie działanie wspólnika na szkodę własnej spółki;
bulletpropagowania rozwoju rzemiosła, wolnych zawodów szczególnie tych, nastawionych na najwyższą jakość wyrobu, czy usługi; 
bulletna rzecz lokalnych rzeczników praw obywatelskich (ombudsmanów) wybieranych w wyborach bezpośrednich dla ochrony praw obywatelskich obywateli danego miasta, powiatu, województwa utrzymywanych z budżetu państwa;
bulletna rzecz stworzenia niezależnych społecznych rzeczników (biegłych) w danej dziedzinie - wskazywanych przez organizacje cechowe, z głównym naciskiem na respektowanie przez nich zasad moralno-etycznych, wspierających sprawy arbitrażowe i sądowe (eliminacja statusu biegłych sądowych) - utrzymywanych z budżetu państwa ale z pominięciem struktur sądowych;

       sierpień'2014

info@quomodo.org.pl

 

 

Strona główna ] W górę ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVI LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2022