Strona główna ] W górę ] Drzewo genealogiczne ]

 

XVIII lat działalności

Fundacji Leszczyńskich "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

SENAT KRÓLEWSKI

SAMORZĄD KRÓLEWSKI

SEJM WALNY

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

Dom Leszczyńskich - The House of Leszczyński

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"   Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej   Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF  

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Drzewo genealogiczne

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

ŻYCIORYS

Stanisław Leszczyński - dwukrotny Król Rzeczpospolitej

Urodzony w 1677 r. Stanisław Leszczyński był przedstawicielem jednego z możniejszych rodów wielkopolskich. Wzorem innych ówczesnych magnatów w młodości odbył on podróż zagraniczną. W latach 1695-1696 odwiedził m.in. Niemcy, Francję i Włochy. Umożliwiło mu to nabranie ogłady, rozszerzenie horyzontów, a także poznanie elity zachodniej Europy. Będzie to miało dla Stanisława duże znaczenie po opuszczeniu Polski. Zanim jednak to nastąpiło, 3 X 1704 r. w Warszawie Leszczyński został koronowany na króla polskiego. Jego wybór był wynikiem protekcji króla Szwecji Karola XII. Zajmujący duże połacie ziem polskich, (wojna północna) Karol  XII dążył do detronizacji aktualnego króla Polski - Augusta II Wettyna. Część szlachty pod przywództwem Prymasa Michała Radziejowskiego ogłosiła detronizację Wettyna a następnie wybrała królem Stanisława Leszczyńskiego. Sposób dojścia do władzy nie przyniósł Stanisławowi Leszczyńskiemu popularności, lecz z czasem szeregi jego zwolenników rosły. Zwycięstwo Rosji nad Szwecją w wojnie północnej oddaliły jednak od Leszczyńskiego rządy w Polsce. Tron odzyskał August II. Leszczyński opuścił kraj i zamieszkał w Szwecji. Kolejna okazja zdobycia tronu w  Polsce nadarzyła się po śmierci Augusta II w 1733 r. Stanisław uzyskał poparcie Francji, co spowodowane było m.in. koneksjami rodzinnymi (córka Stanisława Leszczyńskiego - Maria już w  1725 r. poślubiła króla Francji, Ludwika XV). Niemal zgodnymi głosami szlachty Leszczyński wybrany został na króla Polski. Nie zdołał się jednak utrzymać na tronie. Do Polski wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich osłoną koronę zdobył August III Wettyn. Leszczyński musiał po raz kolejny uciekać z kraju. Po opuszczeniu Polski Stanisław Leszczyński udał się do Francji. Ludwik XV zatroszczył się o teścia i traktatem wiedeńskim oddał mu we władanie Lotaryngię i Bar. Stanisław rządził w tych księstwach aż do śmierci, która nastąpiła wskutek poparzeń od kominka 23 II 1766 r.

"Wieniawa" - herb Leszczyńskich

STANISŁAW BOGUSŁAW LESZCZYŃSKI

rodzice:
bulletRafał Leszczyński, wojewoda poznański
bulletAnna, córka Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego

urodziny/śmierć

bullet20 X 1677 (Lwów) - 23 II 1766 (Lunéville)

panowanie:

bullet1704 (koronacja 4 X 1705) - 1709, koronacja 1733 - 1736

małżeństwa:

bullet1698 - 1747: Katarzyna, córka Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego

potomstwo:

bulletAnna (1699 - 1717)
bulletMaria (1703 - 1768)


 
podpis Stanisława Leszczyńskiegopieczęć koronna

1695-1696

Stanisław odbywa podróż po krajach Europy Zachodniej.

1696

Objęcie starostwa odolanowskiego.

1697

(IX) August II mianuje Stanisława podczaszym koronnym.

1698

(V) Małżeństwo z Katarzyną, córką Jana Karola Opalińskiego, kasztelana poznańskiego.

1699

Objęcie urzędu wojewody poznańskiego.

1704

(30 I) Zawiązana zostaje w Warszawie konfederacja przeciwników Augusta II pod przywództwem prymasa Michała Radziejowskiego.

(14 II) Konfederaci, dzięki wsparciu wojsk szwedzkich, pozbawiają Augusta II tronu i ogłaszają bezkrólewie.

(28 II) Jakub i Konstanty Sobiescy - konfederaci warszawscy - zostają porwani (spod Oławy) przez oddziały saskie i osadzeni w twierdzy Königstein.
(20 V) zostaje ogłoszona konfederacja generalna sandomierska (pod przywództwem Stanisława Denhoffa) popierająca Augusta II.
(12 VII) Elekcja Stanisława Leszczyńskiego.
(4 IX) Konfederaci sandomierscy zajmują Warszawę.
(6 IX) Zdobycie Lwowa przez siły szwedzkie.
(jesień) Udana obrona oblężonego Poznania przed wojskami Augusta II.
(jesień) Wojska saskie palą i pustoszą Leszno (posiadłość Stanisława).
Ponowne przejęcie Warszawy przez wojska Karola XII.

1705

(4 X) Koronacja Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie.
(28 XI) Stanisław zawiera (w Warszawie) traktat z Karolem XII.

1706

(13 II) Szwedzi i stronnicy Stanisława zwyciężają armię saską pod Wschową.
(1 IX) Wkroczenie wojsk szwedzkich do Saksonii.

(24 IX) Traktat abdykacyjny Augusta II w Altranstädt.

August II zrzeka się korony polskiej i zobowiązuje się do uwolnienia Jakuba i Konstantego Sobieskich.

(29 X) Zwycięstwo wojsk sasko-rosyjsko-polskich pod Kaliszem nad Szwedami (i wspierającymi ich stronnikami Stanisława).

1707

Tajny pakt o nieagresji między hetmanem kozackim Iwanem Mazepą a Szwecją i Stanisławem Leszczyńskim.

1708

(28 X) Układ z Iwanem Mazepą w sprawie odbudowy obubrzeżnej Ukrainy pod polskim protektoratem.
(2 XI) Zdobycie przez Rosjan Baturyna, kozackiej siedziby hetmańskiej.
(28 XI) Porażka zwolenników Stanisława w bitwie z siłami polsko-litewskimi pod Koniecpolem.

1709

(III) Sicz Zaporoska przechodzi na stronę Karola XII i Stanisława Leszczyńskiego.
(V) Zdobycie i spalenie Siczy Zaporoskiej przez wojska rosyjskie.
(8 VII) Klęska wojsk szwedzko-kozackich pod Połtawą.
(19 VIII) Stanisław wydaje manifest opatowski.

Ogłoszenie gotowości do dyskusji nad przyszłością Rzeczypospolitej (a także do abdykacji).

(19 VIII) August II wycofuje się z umowy z Altranstädt, powraca do Rzeczypospolitej i nie przystępuje do rozmów ze Stanisławem.

(VIII) Ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do szwedzkiego Szczecina.

1712

(jesień) Stanisław wraz z wojskami szwedzkimi generała Magnusa Steinbocka ląduje na Pomorzu.

Duńczycy niszczą szwedzką flotę inwazyjną.

1712 - pod Żarkami rozegrała się bratobójcza bitwa między zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego, a Augusta II Sasa (Mocnego)

(5 XII) Tajny preliminarz układu Stanisława Leszczyńskiego z Augustem II w Ribnitz.

Stanisław zrzeknie się pretensji do tronu polskiego i wyda oryginał aktu zrzeczenia się korony polskiej przez Augusta II pod pewnymi warunkami i za aprobatą Karola XII.

1713-1714

  Pobyt w Turcji.

(zima 1713) Stanisław zostaje początkowo uwięziony w Jassach z rozkazu sułtana.

(1713) Zabiegi o interwencję turecką i tatarską przeciwko Rosji.

(1713) Stanisław zrywa preliminarz układu z Ribnitz (za namową Karola XII).

(1713) Nieudana wyprawa z Tatarami na Ukrainę, w celu wywołania buntu przeciwko Augustowi II (wobec wrogiej postawy Austrii i Rosji).

(1714) Uznanie tytułu królewskiego Augusta II przez sułtana tureckiego Ahmeda III.

1714-1719

Pobyt Stanisława z rodziną pod opieką szwedzką w Księstwie Dwóch Mostów.

(1717) Nieudany zamach na życie Stanisława (zorganizowany z polecenia Augusta II).

(11 II 1719) Stanisław wraz z rodziną opuszcza Księstwo Dwóch Mostów i udaje się do Francji.

(III 1719) Osiedlenie w alzackim Wissembourgu.

1724

Wykrycie i udaremnienie kolejnego sprzysiężenia (zainicjowanego z polecenia Augusta II) mającego na celu zabicie Stanisława.

1725

(15 VIII) Małżeństwo córki Marii Karoliny z królem Francji, Ludwikiem XV w Strassbourgu.

Stanisław przeprowadza się do zamku Chambord.

Ludwik XV nadaje Stanisławowi Order Św. Ducha.

1733

(2 II) Śmierć Augusta II.
(27 IV-23 V) Sejm konwokacyjny.

Podjęcie uchwały o wyłączeniu z kandydowania cudzoziemców.

Sejm pozbawia innowierców praw politycznych i dostępu do urzędów.

(12 IX) Elekcja Stanisława Leszczyńskiego.
(22 IX) Stanisław wyjeżdża do Gdańska (w nadziei na pomoc Francji).
(10 X) Wybucha austriacko-francuska wojna o sukcesję polską (interwencja wojsk rosyjskich i saskich w interesie Fryderyka Augusta Wettina).

(5 X) Zwycięstwo Rosjan nad stronnikami Stanisława pod Wyszyczynem.

(5 X) Konfederacja warszawska popierająca Fryderyka Augusta Wettina.

(3 XII) Zawiązuje się konfederacja w Opatowie popierająca Stanisława.

Zdobycie Krakowa przez wojska saskie.

Fryderyk August Wettin przybywa do Krakowa.

Stanisław Leszczyński wydaje drukiem w Paryżu dzieło "Głos wolny wolność ubezpieczający"

1734

(I-29 V) Oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie.

Spalenie Gdyni (12 V) i Sopotu przez Rosjan.

(27 V) Nieudany atak korpusu francuskiego na pozycje rosyjskie.

(29 V) Gdańsk kapituluje przed Rosjanami.

(29 V) Stanisław ucieka (przebrany za chłopa) do Królewca.

(16 I) Rosjanie zdobywają Toruń.
(17 I) Koronacja Augusta III w katedrze wawelskiej.
Zwycięstwo stronników Stanisława nad siłami saskimi pod Miechowem.
(24 VI) Marszałek Ożarowski wydaje uniwersał wzywający szlachtę do obrony ojczyzny i praw Stanisława Leszczyńskiego.
(5 XI) Zawiązanie konfederacji w Dzikowie (pod przywództwem Adama Tarły) popierającej Stanisława.

1735

(3 X) Traktat pokojowy (w Wiedniu) między Francją i Austrią.

Zakończenie wojny o sukcesję polską.

Francja i Austria uznają elekcję Augusta III.

1736

(27 I) Stanisław zrzeka się się tronu polskiego.
Wyjazd Stanisława Leszczyńskiego do Francji.
(25 VI-9 VII) Obrady sejmu pacyfikacyjnego.

Pełne uznanie elekcji Augusta III. 

Ogłoszenie amnestii dla stronników Stanisława Leszczyńskiego.

1737

(II) Stanisław przybywa do Lunéville w Lotaryngii.

1738

Objęcie zarządu nad księstwem Lotaryngii i Baru.

1747

(19 III) Śmierć Katarzyny Opalińskiej.

1766

(23 II) Śmierć Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville.

 

 

 

Strona główna ] W górę ] Drzewo genealogiczne ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVIII lat działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXIV

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2024