Strona główna ] W górę ] Głos wolny ... ]

 

XVII LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

SENAT KRÓLEWSKI

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Głos wolny ...

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

 TWÓRCZOŚĆ

Więcej o książce  listopad 2011 - nasz e-book "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala - więcej

Egzorbitancyje czyli równowaga władz.   marzec 2011 - Egzorbitancyje czyli równowaga władz.

Stanisław Leszczyński - "Lud i możni"

Tematyka gospodarcza
bullet"O rolnictwie albo o magazynach obfitości"
bullet"O handlu i zbytku będącym jego skutkiem"
bullet"O oszczędności w finansach"

 

Tematyka filozoficzna
bullet"Odpowiedź na rozprawę Jana Jakuba Russeau nagrodzoną przez Akademię w Dijon"
bullet"Prawdziwy filozof"
bullet"O prawdzie"
bullet"Dzieło dobroczynnego filozofa" - zbiór pism

 

Tematyka polityczna
bullet"Głos wolny wolność ubezpieczający"
bullet"Nowa ustawa życia"
bullet "Lud i możni"
bullet"O prawdziwej polityce"
bullet "O SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO O PRAWACH CYWILNYCH I MORALNYCH"
bulletRozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala.

 

Inne ważne prace
bullet"Plan wychowania książąt"
bullet"Memoriał o wprowadzeniu pokoju powszechnego"
bulletRady Stanisława króla dane Marii córce, królowej francuskiej w czasie jej zamęścia 

Prace malarskie Leszczyńskiego

 

Portrety
bullet"Portret Karola XII"
bullet"Portret kapucyna Agalangelego"
bullet"Maria Leszczyńska jako westalka"
bullet"Portret Antoniego Osolińskiego"

 

Obrazy religijne
bullet"Madonna z Dzieciątkiem"
bullet"Zdjęcie z Krzyża"
bullet"Wizerunek Chrystusa"

 

Inna tematyka
bullet"Widok fortecy w Waksholmie"
bullet"Śmierć Lukrecji"
bullet"Demokryt i Heraklit"

 

 

 

Strona główna ] W górę ] Głos wolny ... ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVII LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXIII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2023