Strona główna ]

 

XVII LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

SENAT KRÓLEWSKI

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

PRZYSŁOWIA

zobacz również

Jako się kto wychował, tak się będzie sprawował

Cnotliwego nie ród, ale wychowanie dobre czyni

Cnota szlachcicem czyni

Kogo cnota rządzi nigdy nie zabłądzi

Kto się rządzi cnotą ten nie jest sierotą

Nauka bez cnoty jako miecz u szalonego: i sobie i ludziom szkodzi - J.Kochanowski

Nie zabłądzi kogo cnota rządzi

Nie zacność cnotę, ale cnota zacność daje

Rządź się rozumnie, sprawuj się poczciwie, a w każdym stanie możesz żyć szczęśliwie.

Rzecz niesłusznie wydarta idzie da czarta

Rzecz oczywista dowodu nie potrzebuje

Rzecz podła sów wspaniałych potrzebuje

Ważyć trzeba rzeczy, nie z pozoru sądzić

Kto się wda w prawo, wnet w nim jak w błocie ugrzęźnie

Na to jest prawo, żeby było lewo  (o wykętach prawnych)

Prawo nie pomoże kiedy lewo przemoże

W prawie tyle wybiegów ile dziur w przetaku

Nie wygrywa prawość, ale prawność.

Prawda nienawiść rodzi

Prawda, cnota i sprawiedliwość na jednym się gnieździe lęgnie

Prawdy strzeż jak oka

 

 

Strona główna ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVII LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXIII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2023