Strona główna ] Teoria zarządzania ] Przywództwo ]

 

 

 

ur. 23 czerwca 1703 - TRZEBNICA

zm. 24 czerwca 1768 - WERSAL

 

 

KRÓLOWA FRANCJI

1725-1768

 

 

 Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 2015.06.14 Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 2015.06.14

 

 

 

Komunikat nr 2/6/2015

z 2015.06.18

Marszałka Sejmu Walnego

Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

Szanowni Państwo!

Szlachetni Rodacy!

Niniejszym zwołuję w dniu 21 czerwca 2015 roku

Zjazd Przedsejmikowy

Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych

powołanych do życia Uchwałą (Sancytem) Sejmu Walnego z 14 czerwca 2015 roku w Kole.

Wszyscy, którzy chcą wzniecić na swoich Ziemiach Koło Sejmikowe zwołuje na spotkanie.

Przewodnictwo obrad powierzyłem Dariuszowi Łaska z Łodzi.

Miejce: Łodź, Plac Wolności 6 - "Restauracja Wiedeńska".

Godziny Zjazdu: 13-18

Program Zjazdu:

1. Przedstawienie się Uczestników i Ziem jakie reprezentują.
2. Zagajenie Przewodniczącego - Dariusz Łaska.
3. Obiad (szacunkowy koszt - 30 PLN).
4. Prelekcja na temat zasad funkcjonowania Sejmików Ziemskich po latach ich niebytu - Wojciech Edward Leszczyński - Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014.
5. Debata na temat zasad obioru w najbliższym czasie Marszałków Sejmikowych poszczególnych Ziem - Prowincji.
6. Debata na temat zasad jakie będą obowiązywać przy sporządzaniu List Wyborczych (Sejmikowych) do Sejmu i Senatu. 
7. Przedstawienie kalendarza sejmikowego na rok 2015.
8. Przedstawienie przybliżonego kalendarza wyborczego do Parlamentu z List Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych.
9. Wolne głosy ziemskie.

Zasady uczestnictwa 

1. Dojazd we własnym zakresie.
2. Każdy płaci za siebie, mając co najmniej 100 PLN w kieszeni. Szacunkowy koszt spotkania na 1 osobę 50-60 PLN. 
3. Osoba na Zjeździe może reprezentować siebie i Ziemię jednej określonej Prowincji Ziemskiej. 


Wojciech Edward Leszczyński
Marszałek Sejmu Walnego
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi   NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

 

Jeśli popierasz to co robimy, możesz nas wesprzeć!

Nasze powiernicze konto bankowe: PL 81 1090 1883 0000 0001 2150 7131

swift: WBKPPLPP

 

 

Przejdź na Kanał SEJM WALNY na YOUTUBE

 

TV SEJM WALNY  kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

TV QUOMODO  kanał na TV SEJM WALNY NA YOUTUBE

 

MANIFEST MYSZKOWSKI Z 2015.06.01 - DOKĄD PROWADZĄ NAS PARTIE POLITYCZNE?

Manifest Myszkowski

z 1 czerwca 2015r.

"Dokąd prowadzą nas partie polityczne?"

Sejm Walny V Sesja w Kole 2015.06.14 na

 

 Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 2015.06.14 Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 2015.06.14

          

 

Teoria zarządzania
Przywództwo

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

O RZĄDZENIU

Administrowanie a dokładniej rządzenie to pojęcia nabierające coraz większego znaczenia. Od jakości administrowania Państwem, Instytucją, organizacją  itp. zależy los wielu ludzi.

Fundacja QUOMODO ma statutowe zadanie, z jednej strony uwypuklać i edukować praktyczne znaczenie rządzenia rozumianego jako logiczne, rozumne dysponowanie zasobami dla osiągnięcia określonych celów nie sprzecznych z celami społecznymi a często dysponowanie nimi wyłącznie dla tych celów, a z drugiej strony promować takie zachowania.

Fundacja jest więc wsparciem dla rządzących z myślą przewodnią PRO PUBLICO BONO.

Darczyńcy Fundacji - to osoby fizyczne, prawne i inne organizacje, którym jakość rządzenia w Polsce jest bliska i którzy poprzez Fundację chcą popierać rządców działających PRO PUBLICO BONO mimo różnych nacisków i oczekiwań.

Beneficjentami Fundacji mogą zostać osoby fizyczne, prawne i instytucje, które poprzez szerzenie wiedzy na temat rządzenia lub w praktyce rządząc kierowały się przede wszystkim. motywem dobra wspólnego.

Szczególną troską Fundacja pragnie objąć osoby tracące swe stanowiska, funkcje i urzędy bo naraziły się stosując idee rządzenia prospołecznego. Dla tych osób przewidujemy materialne wsparcie, stypendia i inne formy pomocy.

Będziemy propagować zachowania pozytywne, które dla mediów nie są atrakcją do publikacji. Szukamy prawdziwych doktorów Judymów polskiego kapitalizmu.

Zgłoszenia takich osób, instytucji, organizacji przyjmujemy w sposób ciągły.

Raz w roku będzie przyznawana Nagroda im. Króla Stanisława Leszczyńskiego promująca zachowanie jak wyżej. Pierwsza taka nagroda zostanie ufundowana we wrześniu 2007 roku. Pragniemy by poprzez jej wysokość nabrała prestiżu w środowisku osób rządzących.

Fundatorzy 

 

Strona główna ] Teoria zarządzania ] Przywództwo ]

Copyright © 2006-2015  QUOMODO  FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

   Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!

dziewiąty rok naszej działalności