Strona główna ]

XVI LAT

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LESZCZYŃSKICH "QUOMODO"

 

 

Fundacja Leszczyńskich

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

    "QUOMODO"     

  SZTUKA RZĄDZENIA

  SZTUKA KRÓLOWANIA

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)        

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

    QUOMODO TV     

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 78 1020 1664 0000 3402 0584 0196

   NASZE KSIĄŻKI NASZE e-KSIĄŻKI NASZE BIULETYNY NASZ BLOG 

NASZE KSIĄŻKI

O naszej książce: "Dobra królowa Maria Leszczyńska"    Summariusz  Nasz pierwszy e-book pt: "Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala" - więcej    Nasz najnowszy e-book - "Elekcya Króla chrześcijańskiego" - format PDF

Nasz Biuletyn "Memoria" - I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian

     

Patronujemy

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy   Wspieramy 

NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

CYTATY

Każdego kraju pomyślność spoczywa na wychowaniu publicznym, a kto chce jaki naród zgładzić, niech w nim zgasi oświecenia pochodnie - Stanisław Staszic

Kto nie ma szlachetnych wspomnień, nie może mieć szlachetnych nadziei - Zygmunt Krasiński

alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.

ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz. 

audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja. Wergilusz, Eneida. 

charta non erubescit - papier się nie rumieni. 

cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz. 

consensus facit legem - zgoda tworzy prawo. 

consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą. Cyceron. 

contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy. 

convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kitionu. 

de gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji. 

dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie. 

dimidium facti, qui coepit, habet - kto zaczął, już zrobił połowę. Horacy. 

divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka za stoikami. 

docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy. Seneka. 

feci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej. 

festina lente - spiesz się powoli. 

finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło. U Owidiusza. 

gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus Chrystus do apostołów. 

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Owidiusz. 

hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie. 

hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie. 

imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka, Cyceron. 

impossibilium nulla obligatio est - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych. 

invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy. 

invitum qui servat, idem facit occidenti - kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. Horacy. 

ipsa sua melior fama - lepszy od swojej reputacji. 

littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje. 

medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia. 

mutato nomine de te fabula narratur - o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. Horacy. 

nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka. 

nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. Seneka, Solon. 

non nova, sed novae - nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona. 

periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce. 

pro publico bono - dla dobra ogółu. 

probitas laudatur et alget - uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. Juwenalis. 

proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło. Tacyt. 

quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. 

quot capita, tot sensus - ile głów, tyle opinii. 

respice finem - patrz końca. 

Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona. 

signum temporis - znak czasu. 

sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz. 

tres faciunt collegium - trzech tworzy kolegium. 

ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja. 

verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają. 

Ucz się praw natury, a zostaniesz trzykroć wielkim mędrcem wszelkiej wiedzy.

Quam parva sapientia mundus regitur - Z jak niewielką mądrością można rządzić światem

Quam parva gratitudine mundus regitur - Z jak niewielką wdzięcznością można rządzić światem

Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką nauczania

Człowiekowi musi starczyć to, że zna Boga

Trzeba szanować głupców, bo jest ich więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ]

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

 

XVI LAT działalności "Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

A.D.MMVI - A.D.MMXXII

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

Poznań

KRS 0000260424

 

Copyright © 12 lipca 2006-2022