Strona główna ]

 

 

12 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego     

 "QUOMODO"

herb Wieniawa

  SZTUKA RZĄDZENIA

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.królpolski.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

 

Qui Leszczynskiorum genus ignorat,Poloniam ignorat!                   

 

Stanisław Leszczyński Król Polski (1677-1766)  

Qui Lescynsciorum genus ignorat Poloniae ignorat!

 

QUOMODO TV

https://www.youtube.com/channel/UCOS-TCK3PTxYG8CNFhXotsw

 

Można nasze działania wspierać darowizną na cele statutowe fundacji:

Nr konta bankowego: PL 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

EBOSPLPW

 

 

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Nasze ratingi

  NASZE BIULETYNY BLOG ARCHIWALIA

 

Nasze biuletyny WIENIAWA QUOMODO

 

 

 

 

 

 

CYTATY

Każdego kraju pomyślność spoczywa na wychowaniu publicznym, a kto chce jaki naród zgładzić, niech w nim zgasi oświecenia pochodnie - Stanisław Staszic

Kto nie ma szlachetnych wspomnień, nie może mieć szlachetnych nadziei - Zygmunt Krasiński

alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.

ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz. 

audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja. Wergilusz, Eneida. 

charta non erubescit - papier się nie rumieni. 

cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz. 

consensus facit legem - zgoda tworzy prawo. 

consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą. Cyceron. 

contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy. 

convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kitionu. 

de gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji. 

dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie. 

dimidium facti, qui coepit, habet - kto zaczął, już zrobił połowę. Horacy. 

divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka za stoikami. 

docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy. Seneka. 

feci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej. 

festina lente - spiesz się powoli. 

finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło. U Owidiusza. 

gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus Chrystus do apostołów. 

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Owidiusz. 

hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie. 

hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie. 

imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka, Cyceron. 

impossibilium nulla obligatio est - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych. 

invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy. 

invitum qui servat, idem facit occidenti - kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. Horacy. 

ipsa sua melior fama - lepszy od swojej reputacji. 

littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje. 

medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia. 

mutato nomine de te fabula narratur - o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem. Horacy. 

nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka. 

nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. Seneka, Solon. 

non nova, sed novae - nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona. 

periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce. 

pro publico bono - dla dobra ogółu. 

probitas laudatur et alget - uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna. Juwenalis. 

proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło. Tacyt. 

quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. 

quot capita, tot sensus - ile głów, tyle opinii. 

respice finem - patrz końca. 

Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona. 

signum temporis - znak czasu. 

sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz. 

tres faciunt collegium - trzech tworzy kolegium. 

ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja. 

verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają. 

Ucz się praw natury, a zostaniesz trzykroć wielkim mędrcem wszelkiej wiedzy.

Quam parva sapientia mundus regitur - Z jak niewielką mądrością można rządzić światem

Quam parva gratitudine mundus regitur - Z jak niewielką wdzięcznością można rządzić światem

Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką nauczania

Człowiekowi musi starczyć to, że zna Boga

Trzeba szanować głupców, bo jest ich więcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 12 lipca 2006 - 2018  FUNDACJA QUOMODO - QUOMODO FOUNDATION    

 Inspirujemy  Lobbujemy Nagradzamy  Propagujemy  Sugerujemy Wspieramy Szkolimy Nasze ratingi

  

XII ROK NASZEJ DZIAŁALNOŚCI